گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
محمد.
محمد. سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
/http://ofoghforghan.blog.ir/ افق فرقان وبلاگی برای ارائۀ مطالب قرآنی
 
لینک یادداشت
محمد.
محمد. سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
لینک دانلود کتاب :غلو (درآمدی بر افکار وعقاید غالیان در دین) اثر مرحوم صالحی نجف آبادی http://up44.ir/h3d1wu7k
 
لینک یادداشت
hani313
hani313 جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
آه ...
سهم من اینست
سهم من اینست
سهم من
آسمانیست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد
سهم من پایین رفتن از یک پله متروکست
و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن
سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید
دستهایت را دوست میدارم
دستهایم را در باغچه می کارم
سبز خواهم شد می دانم می دانم می دانم
و پرستو ها در گودی انگشتان جوهریم
تخم خواهند گذاشت
( فروغ فرخزاد )

 
لینک یادداشت
ias26
ias26 شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴
بازهم قلبی به پایم اوفتاد
بازهم چشمی به چشمم خیره شد
باز هم درگیرودار این نبرد
قلبی بر قلب سردم چیره شد........

 
لینک یادداشت
DYBA
DYBA سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴

صدایی در شب

نیمه شب در دل دهلیز خموش
ضربه پایی افکند طنین
دل من چون دل گلهای بهار
پر شدم از شبنم لرزان یقین
گفتم این اوست که باز آمده
جستم از جا و در آیینه گیج
بر خود افکندم با شوق نگاه
آه لرزید لبانم از عشق
تار شد چهره آیینه ز آه
شاید او وهمی را می نگریست
گیسویم در هم و لبهایم خشک
شانه ام عریان در جامه خواب
لیک در ظلمت دهلیز خموش
رهگذر هر دم می کرد شتاب
نفسم نا گه در سینه گرفت
گویی از پنجره ها روح نسیم
دید اندوه من تنها را
ریخت بر گیسوی آشفته من
عطر سوزان اقاقی ها را
تند و بیتاب دویدم سوی در
ضربه پاها در سینه من
چون طنین نی در سینه دشت
لیک در ظلمت دهلیز خموش
ضربه پاها لغزید و گذشت
باد آواز حزینی سر کرد


 
لینک یادداشت
DYBA
DYBA شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
ای کاش می اندیشیدیم....
با دیدن این عکس گریه ام گرفت ....
شما هم کمی بیاندیشید.....


 
لینک یادداشت
DYBA
DYBA شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
آری آغاز دوست داشتن است............
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست


 
لینک یادداشت
DYBA
DYBA شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
کاش از شاخه سرسبز حیات /گل اندوه مرا میچیدی
کاش در شعر من ای مایه عمر /شعله راز مرا میدیدی


 
لینک یادداشت
DYBA
DYBA دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴
می روم خسته و افسرده وزار سوی منزلگه ویرانه خویش ...
به خدا می برم از شهر شما...
دل شوریده ودیوانه خویش...


 
لینک یادداشت
DYBA
DYBA دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴
می بندم این دو چشم چر آتش را تا ننگرد درون دوچشمانش ......
تا داغ و پر تپش نشود قلبم ......
از شعله نگاه پریشانش