گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
بانویی از دیار سبز
بانویی از دیار سبز پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵
نسیم در رگ هر برگ می دود خاموش.
نشسته در پس هر صخره و حشتی به کمین.
کشیده از پس یک سنگ سوسماری سر.
ز خوف درّه ی خاموش
نهفته جنبش پیکر.
به راه می نگرد سرد، خشک، تلخ، غمین...