گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
roshanak
roshanak یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯼ ﻻﮎ ﺯﺩﻩ
ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻔﺶﻫﺎﯼ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﮕﻮ
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻞ ﺳﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ
ﺧﺪﺍ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ
ﺩﺧﺘﺮ
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ
ﺯﯾﺒﺎ ﮐﺮﺩ
ﺍﺣﺴﺎﻥ_ﭘﺮﺳﺎ

 BARAN: ب سلامتی دخترا...........
 FAFA75: دنیا در کنار تمام مردانگی ها و دخترانه ها قشنگه
 
 هر چه می خواهد دل تنگت بگو (1859 یادداشت)