گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
houmanrad207
houmanrad207 چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
تو که صاحب سخنی راست بگو از حالم که چنان منتظران در پی ماه و سالم

 roya17: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید...قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
 adeli47: دیشب ای بهتر زگل در عالم خوابم شکفتی/ شاخ نیلوفر شدی بر چشم پر آبم شکفتی
 adeli47: یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش /می سپارم به تو از دست حسود چمنش
 mitramz1378: شمع جانم رابکشت ان بی وفا جای دیگرروشنایی میکند
 rezahd8282: دوست میدارم که با خویشان خود بیگانه باشم/ همدم عقلم چرا هم صحبت بیگانه باشم
 mohsen: من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش...هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت