گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
foroogh
foroogh دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
بهار امسال خاموش است.نه شمعی درمیان شمعدان شعله ها دارد نه آتش بازیه سرخ وسفید ارغوانها را..بهار امسال بغضی درگلو دارد...............................
فروغ خنده از سیمای او دور است...عروس آفتابش زنده در گور است.........
مگر گرداب اشکی پاک گرداند ز لوح سینه ی او حسرت رنگین کمانها را..