گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
zahra24
zahra24 چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
چایــت را بنوش
نگران فردا نباش
از گندمزار من و تو
مشتی کاه میماند برای بــــادها


 
لینک یادداشت
E.IL
E.IL سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
تـو کیستـی؟
کـه منـ اینـگونـه بـی تـو بـی تـابـم
شبـ از هجـوم خیـالـت...
نمـی بـرد خـوابـم...

#فریدون_مشیری

 
لینک یادداشت
tarhema
tarhema سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
خوشا به حال کسی که بادبادک کودکی همیشه و در همه حال بالای سرش باشد.
 
لینک یادداشت
arezoonouri
arezoonouri سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴
دلم قطار می خواهد
سوت بکشد
راه بیافتد
ما را بردارد از اینجا
جای بهتری بگذارد

 
لینک یادداشت
arezoonouri
arezoonouri سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴
چشم که باز می کنی
آمار ستاره ها
بالا می رود
شبهای کویر
از پلک زدن ات آغاز می شوند

 
لینک یادداشت
arezoonouri
arezoonouri سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴
چشم که باز می کنی
آمار ستاره ها
بالا می رود
شبهای کویر
از پلک زدن ات آغاز می شوند

 
لینک یادداشت
arezoonouri
arezoonouri سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴
خدا را چه دیدی
شاید همین خیابان
ما را به هم برساند

 
لینک یادداشت
صدای بارون
صدای بارون چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
غم که نوشتن ندارد …
نفوذ می کند در استخوان هایت ،
جاسوس می شود در قلبت ،
و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون …

 
لینک یادداشت
baranjf
baranjf پنج شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴
ﻗﺼﺪﻡ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻮﺩ..
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ...
ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ...
ﻗﺼﺪﻡ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺑﻮﺩ...
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ...
ﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ...
ﻗﺼﺪﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮﺩ...
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ...
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ...
ﻗﺼﺪﻡ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ...
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ...
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ..
ﮐﺎﺵ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﯿﺎﻁ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﺶ ﺭﺍ ﻣﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺩﻭﺧﺘﻨﺪ
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺭﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﭙﻮﺷﯽ
ﻭ ﺁﺥ ﻫﻢ ﻧﮕﻮﯾﺪ
ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺩﻭﺧﺘﻨﺪ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻇﺒﺶ ﺑﺎﺵ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﯿﺎﻁ ﻫﺎ ﺭﻓﻮ ﮔﺮﯼ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨد

 
لینک یادداشت
پریا
پریا سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴
نمی دانم چه می خواهم خدا یا

به دنبال چه می گردم شب و روز

چه می جوید نگاه خسته من

چرا افسرده است این قلب پر سوز

ز جمع آشنایان میگریزم

به کنجی می خزم

آرام و خاموش

نگاهم غوطه ور در تیرگیها

به بیمار دل خود می دهم گوش

فروغ فرخزاد

 
 یک فنجان شعر (137 یادداشت)
یک شعر یک بهانه بهتر به جای چای... یک استکان خیال مصور به جای چای!