گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ جمعه ۳ دی ۱۳۹۵من عاشق توهستم واین عشق عارنیست

عاشق شدن برای دل من شعارنیست

درشهرعشق این دل سرشارازصفا

جز تو در این زمانه یکی شهریارنیست

بی نرگس توهرچه بروید گل این زمان

در باغ روزگار ، به عالم ،بهارنیست

رسوای عام وخاصم ودرچهره دلم

ازحسرت حضورتوهیچ آشکارنیست

دانند ساکنان دو عالم ، دل مرا

بی التفات چشم توهیچ اعتبارنیست

من عاشق توهستم ودربزم عشق تو

جزجرعه نوشی ازلب معشوقه کارنیست

زانرو که امر، امردل ومقتضای ما

در کارگاه حضرت عشق اختیارنیست

گفتی درآ به مجلس وجامی به دست گیر

شأن شهید عشق شدن انتظارنیست 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵


بگو به دوست که دل بیقرار دیدن تست

بهار این دل عاشق بهار دیدن تست

خدا کند که بیایی و دیرمان نشود

که چشمها همه چشم انتظاردیدن تست

سپیده سرزد وجمعیم و ندبه خوان شما

ببین که دیده ی ما اشکبار دیدن تست

نشسته این همه عاشق به راه بادیه با

دلی که فرش ره و خاکسار دیدن تست

کدام فصل به یمن تو باغ گل بدهد

کدام جمعه بگو که قرار دیدن تست؟!!


 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵


منتظر مانده ام از راه تو برمی گردی

ازهمان جاده ی دلخواه تو برمی گردی

ای مسافرکه همه چشم به راهت دارند

درشب خاطره چون ماه تو برمی گردی

دوستت دارم و می دانم که اهل دلی

گرگ و میشان سحرگاه تو برمی گردی

ندبه خوان شب آدینه ی موعود ،دلم

شده سرشار غم و آه تو برمی گردی

کرده ام قالی دل نذر که تارش عشقست

خوب دانم که به ناگاه تو بر می گردی


 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵


کی وقتی گل نرگسی ام می آید
کی خاتم دلواپسی ام می آید
من شیعه ی عاشقم، کسی می داند
کی پایان بی کسی ام می آید؟!
***
کی باغ به بوی او معطرگردد
کی دیدن روی او میسرگردد
آن ماه که ازفراق اوجان به لبم
کی دیده به نور او منورگردد
***
در سینه ی عاشق خدا آیا نیست؟!
در آینه ی دل شما آیا نیست؟!
استشمامش کنید ای منتظران
آن گل-گل نرگسی- کجا آیانیست؟!

 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵


آدینه می آید از ره انشاءالله

درمملکت دل آن شه انشاءالله

دراین شب تارازپس این همه ابر

رخ بنماید چنان مه انشاءالله

***

برگیر نقاب و رخ نمایان کن که

روشن دل ما به نورایمان کن که

ای یکه سوار قصه های پریان

بازآی وبه عشق قصه پایان کن که

***

تا عقده ی دلواپسی ام بشکوفد

تا درد دل بی کسی ام بشکوفد

من می دانم که آخرقصه خوش است

وقتی که گل نرگسی ام بشکوفد
 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵شما که غریبه نیستید
آیافرداجمعه است
آخر می خواستم بروم کوچه راآب وجارو کنم
شنیدم که می گفتند
جمعه می آید
بااسب سپیدش ازراه
درافق
ازسمت سپیده
آخرمن آلزایمر گرفته ام
ازبس آدینه هارا شمرده ام
ازپس سالهای عاشقی
آهای
روزهارا گم کرده ام
وجمعه هارابیشتر
ودلم دست خودم نیست
دیگر 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ماشیعه ایم وعشق علی دروجودمان

مهر علیست مایه ی بود و نبودمان

گل کرده اززمان ازل عشق روی او

در تار تار سینه و در پودپودمان

دیوانه ایم وغرق جنونیم وعاشقیم

نوشیده ایم کوثر وقت شهودمان

نام علیست اسم شب احتضارمان

ذکرعلیست ورد قیام و قعودمان

بایاد «فزت ...»اش به پایان بریم ما

درپنج نوبت است به عالم سجودمان

نهج البلاغه اش شده مفتاح مشکلات

یادش شده است مایه ی عز و ودودمان

تاجان به تن بُوَد، به لبهای ماهمه

بر او و آل اوست درعالم درودمان
 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۹۵گل نرگس بوین تحویل شد سال
نشد اما محوِل هیچ احوال
به اذن حق دراین فصل بهارون
بیاوحال ما کن احسن الحال

 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۴
سروده ای ناتمام تقدیم به محضر مادرسادات ، دردانه ی رسالت وولایت، انسیه ی حورا،حضرت زهرا(س)مادرسلام مادرپهلو شکسته ام

من آمدم بقیع ودوزانو نشسته ام

می بینیم که غمزده وزاروخسته ام

آخردخیل برتو دراین کوی بسته امیک لحظه می شود نظری سوی من کنی

کنج دل شکسته ام بانو وطن کنیبی بی کجاست قبر تو تا من ببویمش

باآب چشمه های دوچشمم بشویمش

خواهم هزار درد دلم را بگویمش

من شیعه ام بگو که کجاها بجویمشبی بی ببین که شیعه ترا جار می زند

سر را زدرد بر در و دیوار می زنددرهجر قبرتست که من آه می کشم

شب،سربه ناله دردل هرچاه می کشم

در بوم سینه نقش ترا ماه می کشم

درخواب نه که بادلی آگاه می کشمزهرای اطهری وبه عالم نمونه ای

حالت بگو به شیعه که مادرچگونه ایبیمارعشق تست هلا ای طبیب، دل

تنها تویی از عالم و آدم حبیب دل

بگذاشته ست سرزفراقت به جیب ،دل

بین رفته است صبروقراروشکیب دلجز اشک وآه وناله نباشد نصیب او

بشنو دمی تو ناله ی امن یجیب اومادرشکوه عشق توعالم گرفته است

هفت آسمان به سوگ تو ماتم گرفته است

باغ ولا خزان زده و غم گرفته است

شیعه برای سینه زنی دم گرفته استعاشق شدند عالم وآدم به روی تو

سر می دهندنوحه ملایک به کوی تو

...... 
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴دلم ای دل مگر تو حس نداری

خبرازحال این مخلص نداری

گذشته جمعه ای دیگر چرا تو

سراغی از گل نرگس نداری
***

ببر دل دلبری زیبنده ی تست

گل نرگس تری زیبنده ی تست

ترا گویند سلطان دو عالم

به عالم سروری زیبنده ی تست

***

گل نرگس شبی دیجور امشب

بترسم چشم این مهجورامشب

نشه روشن به دیدار جمالت

نهد سر در میان گور امشب 
 اشعارعرفانی وامام زمانی (56 یادداشت)
خالصانه برای خدا ومولایمان شعرمیگیوییم